Interaksjonsdesign er utforming
av innhold og funksjoner

 

babypuzzle

1 web- & reklamebyråer

Er du i den kreative bransje?

Vår erfaring tilsier, at denne målgruppen er dyktige på grafisk design, og har ofte stor erfaring med å teknisk realisere webløsninger for sine kunder.

Vi ønsker å hjelpe der hvor kompetansen tradisjonelt ikke er fullt så sterk, nemlig på brukskvalitet, konsept og interaksjon.

Fordi vi holder fokus festet på innhold og funksjon, og ikke tenker bilder, grafikk og farger, så kan vi konsentrere det overordnede budskapet og meningen med en webløsning og dermed sørge for at brukskvaliteten er i høysete.

» til toppen


babypuzzle

Produkter til web- & reklamebyråer:
Analyse
Konsept
Interaksjonsdesign

2 it konsulenter

Er programmering din sterke side?

Er du en kunde i denne målgruppen, så vil du ha stor viten og erfaring innenfor programmering og realisering av IT prosjekter. Teknologier og IT plattformer vil bety mer i din hverdag enn brukergrensesnitt.

Vi tilbyr derfor å ta hånd om dine prosjekters totale grensesnitt, både interaksjonsdesign og grafisk design. Når vi har utviklet en prototype som kunden kan klikke seg rundt i, som en virtuell ferdigløsning, kan vi ta ansvaret for det grafiske uttrykk løsningen skal ha.

Vi bruker professjonelle og erfarne eksterne grafikere til å skape det utseende som passer, og sørger for at det ikke går i konflikt med den underliggende interaksjon.

Gjør det DU er best til, og la oss gjøre det vi kan best!

» til toppen


babypuzzle

Produkter til IT konsulenter:
Analyse
Konsept
Interaksjonsdesign
Grafisk design

3 totalkunder

Er du klar for mer enn en online brosjyre?

Du kan bli best på web innenfor din bransje! For å klare det, så må brukskvaliteten på din webløsning være intelligent og målrettet. Det er ikke nok at det hele ser dyrt og fint ut. Din løsninger skal ha klare målsetninger, identifiserte målgrupper og oppgave-orientert struktur.

Vårt utgangspunkt er å lage noe verdifullt for din bedrift. Noe som kan brukes og som sparer både tid og penger for deg og dine kunder. Det er ikke nok med en online brosjyre som forteller om din virksomhet.

Brukervennlighet er et stadig viktigere konkurranseparameter. Vi sørger for at din webløsning har en klar idé, mål, fokus og mening. Dine kunder skal serviceres og pleies på Internett. Lojlitet skal skapes og styrkes. Og det skal være kjekt!

» til toppenbabypuzzle

Produkter til Totalkunder:
Analyse
Konsept
Interaksjonsdesign
Grafisk design
Tekstforfatning
Programmering