Interaksjonsdesign er utforming
av innhold og funksjoner

 

babypuzzle

1 Vi analyserer

Analyse av eksisterende webløsning med utgangspunkt i 6 kriterier; målsetning, målgrupper, image, budskap, interaksjon og synlighet på internett.

Omfanget av analysen varierer fra 10 - 15 sider tekst med enkelte illustrasjoner. Analysen fremstår som en objektiv rapport, og er meget konkret i sin fremstilling av løsningens problemer og utfordringer.

Analysen bringer kunden et langt steg inn i konturene av en ny og mer målrettet webløsning. Den fremhever viktige elementer av et nytt web prosjekt, og forklarer hvorfor det er essensielt å følge en metodisk fremgangsmåte for å få mest mulig igjen for de pengene man investerer i en ny webløsning.

En webanalyse gir en kunde en ny innsikt og en umiddelbar verdi i form av en klarhet i hvordan en ny webside kan tilføre ens forretning et nytt og vesentlig konkurranseparameter. Kundens kjerneforretning og kundegrupper er i sentrum av webanalysen. Det handler om ”kundepleie på web”, og hvordan vi gir sluttkunden verdi for den tid han eller hun bruker på websidene.

» til toppen

 

 

babypuzzle

Webanalyse

Les utdrag fra en analyse (663 KB PDF)
Bestill en analyse

2 Vi utvikler et konsept

Et webkonsept er 2-4 interaksjonsdesign skisser av en ny løsning, på bakgrunn av en webanalyse.

I vår verden er ordet ”hjemmeside” ikke beskrivende for den webløsning vi tilbyr kunden. Vi vil ta utviklingen et steg videre og tilby et ”konsept”. Et konsept inneholder noe ganske annet enn typiske ”om oss” sider og bilder av lokalene og sjefen.

Webkonseptet handler om å overføre og tilpasse kundens kjerneforretning til internett. Det handler om å digitalisere de sentrale kommunikasjonslinjer som finnes mellom et firma og dets kunder.

Det betyr, at vi behøver en dyp forståelse for firmaets kjerneverdier og fundamentale forretningsidé. Det betyr også, at vi bruker vår erfaring og forståelse av internett som optikk til å vurdere hvilke interaktive webbaserte verktøyer kunden kan få glede av.

Et webkonsept er en investering i online kommunikasjon, med fokus på å skape økt omsetning og kundelojalitet.

» til toppen

3 Vi designer en prototype

Interaksjonsdesignet er et strukturelt og skjematisk opptegnet storyboard over de fundamentale skjermbilder som en webløsning eller en annen digital applikasjon består av. Prototypen videreutvikler og fullfører det arbeide som ble gjort under webkonsept fasen.

'Målrettet minimalisme' er et grunnleggende mantra for vår tilgang til interaksjonsdesign. Det skal som hovedregel være få elementer i hvert skjermbilde, for å oppnå størst mulig fokus på de oppgaver som målgruppen skal kunne løse.

For at en webløsning skal fungere optimalt, så skal brukeren ha god oversikt over sine muligheter på et hvert skjermbilde, og dermed vite hvor i løsningen han står. Dog skal hans muligheter være begrenset til de relevante og logiske neste steg i løsningen.

Dette skaper flow, fremdrift og suksesjon fra side til side, og kunden får løst sine oppgaver, enkelt og intuitivt. Samtidig kan man i større grad styre kunden i hans anvendelse av webløsningen. Prototypen er et interaktivt storyboard eller en klikkbar konseptuel løsning som demonstrerer flow, oppgaver, mål, innganger, utganger, aksjoner, innhold, funksjonalitet og branding. Denne modell gir gode rammer både for videre grafisk design, programmering av løsningen og tidlig testing.

» til toppen